سرور مجازی NVMe آلمان

سرور رم 512 مگ NVMe آلمان
 • 512 مگابایت رم
 • 30 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 1 هسته با فرکانس 3700 مگاهرتز پردازنده
 • 1 گیگابیت پورت
سرور مجازی رم 1 گیگ NVMe آلمان
 • 1 گیگابایت رم
 • 50 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 1 هسته با فرکانس 3700 مگاهرتز پردازنده
 • 1 گیگابیت پورت
سرور مجازی رم 2 گیگ NVMe آلمان
 • 2 گیگابایت رم
 • 70 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 1 هسته با فرکانس 3700 مگاهرتز پردازنده
 • 1 گیگابیت پورت
سرور مجازی رم 4 گیگ NVMe آلمان
 • 4 گیگابایت رم
 • 100 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 2 هسته با فرکانس 7400 مگاهرتز پردازنده
 • 1 گیگابیت پورت
سرور مجازی رم 6 گیگ NVMe آلمان
 • 6 گیگابایت رم
 • 140 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 3 هسته با فرکانس 11100 مگاهرتز پردازنده
 • 1 گیگابیت پورت
سرور مجازی رم 8 گیگ NVMe آلمان
 • 8 گیگابایت رم
 • 200 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 3 هسته با فرکانس 11100 مگاهرتز پردازنده
 • 1 گیگابیت پورت
سرور مجازی رم 12 گیگ NVMe آلمان
 • 12 گیگابایت رم
 • 300 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 4 هسته با فرکانس 14800 مگاهرتز پردازنده
 • 1 گیگابیت پورت
سرور مجازی رم 16 گیگ NVMe آلمان
 • 16 گیگابایت رم
 • 500 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 6 هسته با فرکانس 22200 مگاهرتز پردازنده
 • 1 گیگابیت پورت