سرور مجازی کلاود Hetzner

سرور مجازی کلاود رم 2 گیگ NVMe هتزنر
 • 2 گیگابایت رم
 • 1 هسته با فرکانس 2100 مگاهرتز پردازنده
 • 20 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • 10 گیگابیت پورت
 • آلمان و فنلاند لوکیشن
سرور مجازی کلاود رم 4 گیگ NVMe هتزنر
 • 4 گیگابایت رم
 • 2 هسته با فرکانس 4200 مگاهرتز پردازنده
 • 40 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • 10 گیگابیت پورت
 • آلمان و فنلاند لوکیشن
سرور مجازی کلاود رم 8 گیگ NVMe هتزنر
 • 8 گیگابایت رم
 • 2 هسته با فرکانس 4200 مگاهرتز پردازنده
 • 80 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • 10 گیگابیت پورت
 • آلمان و فنلاند لوکیشن
سرور مجازی کلاود رم 16 گیگ NVMe هتزنر
 • 16 گیگابایت رم
 • 4 هسته با فرکانس 8400 مگاهرتز پردازنده
 • 160 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • 10 گیگابیت پورت
 • آلمان و فنلاند لوکیشن
سرور مجازی کلاود رم 32 گیگ NVMe هتزنر
 • 32 گیگابایت رم
 • 8 هسته با فرکانس 16800 مگاهرتز پردازنده
 • 240 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • 10 گیگابیت پورت
 • آلمان و فنلاند لوکیشن
سرور مجازی کلاود رم 64 گیگ NVMe هتزنر
 • 64 گیگابایت رم
 • 16 هسته با فرکانس 33600 مگاهرتز پردازنده
 • 360 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • 10 گیگابیت پورت
 • آلمان و فنلاند لوکیشن
سرور مجازی کلاود رم 128 گیگ NVMe هتزنر
 • 128 گیگابایت رم
 • 32 هسته با فرکانس 67200 مگاهرتز پردازنده
 • 540 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • 10 گیگابیت پورت
 • آلمان و فنلاند لوکیشن