سرور مجازی کلاود Vultr

سرور مجازی کلاود رم 512 مگ SSD والتر
 • 512 مگابایت رم
 • 1 هسته با فرکانس نامعلوم پردازنده
 • 10 گیگابایت SSD هارد دیسک
 • 500 گیگابایت ترافیک
 • 1 گیگابیت پورت
 • آمریکا لوکیشن
 • آیپی اصلی این سرور بصورت پیشفرض ورژن 6 می‌باشد! *توجه
سرور مجازی کلاود رم 512 مگ SSD والتر
 • 512 مگابایت رم
 • 1 هسته با فرکانس نامعلوم پردازنده
 • 10 گیگابایت SSD هارد دیسک
 • 500 گیگابایت ترافیک
 • 1 گیگابیت پورت
 • هلند، فرانسه، انگلستان، آلمان، آمریکا، کانادا، سنگاپور، ژاپن و استرالیا لوکیشن
سرور مجازی کلاود رم 1 گیگ SSD والتر
 • 1 گیگابایت رم
 • 1 هسته با بنچمارک 2523 پردازنده
 • 25 گیگابایت SSD هارد دیسک
 • 1 ترابایت ترافیک
 • 1 گیگابیت پورت
 • هلند، فرانسه، انگلستان، آلمان، آمریکا، کانادا، سنگاپور، ژاپن و استرالیا لوکیشن
سرور مجازی کلاود رم 2 گیگ SSD والتر
 • 2 گیگابایت رم
 • 1 هسته با بنچمارک 3875 پردازنده
 • 55 گیگابایت SSD هارد دیسک
 • 2 ترابایت ترافیک
 • 1 گیگابیت پورت
 • هلند، فرانسه، انگلستان، آلمان، آمریکا، کانادا، سنگاپور، ژاپن و استرالیا لوکیشن
سرور مجازی کلاود رم 4 گیگ SSD والتر
 • 4 گیگابایت رم
 • 2 هسته با بنچمارک 7435 پردازنده
 • 80 گیگابایت SSD هارد دیسک
 • 3 ترابایت ترافیک
 • 1 گیگابیت پورت
 • هلند، فرانسه، انگلستان، آلمان، آمریکا، کانادا، سنگاپور، ژاپن و استرالیا لوکیشن
سرور مجازی کلاود رم 8 گیگ SSD والتر
 • 8 گیگابایت رم
 • 4 هسته با بنچمارک 13831 پردازنده
 • 160 گیگابایت SSD هارد دیسک
 • 4 ترابایت ترافیک
 • 1 گیگابیت پورت
 • هلند، فرانسه، انگلستان، آلمان، آمریکا، کانادا، سنگاپور، ژاپن و استرالیا لوکیشن
سرور مجازی کلاود رم 16 گیگ SSD والتر
 • 16 گیگابایت رم
 • 6 هسته با بنچمارک 19389 پردازنده
 • 320 گیگابایت SSD هارد دیسک
 • 5 ترابایت ترافیک
 • 1 گیگابیت پورت
 • هلند، فرانسه، انگلستان، آلمان، آمریکا، کانادا، سنگاپور، ژاپن و استرالیا لوکیشن
سرور مجازی کلاود رم 32 گیگ SSD والتر
 • 32 گیگابایت رم
 • 8 هسته با بنچمارک 25217 پردازنده
 • 640 گیگابایت SSD هارد دیسک
 • 6 ترابایت ترافیک
 • 1 گیگابیت پورت
 • هلند، فرانسه، انگلستان، آلمان، آمریکا، کانادا، سنگاپور، ژاپن و استرالیا لوکیشن
سرور مجازی کلاود رم 64 گیگ SSD والتر
 • 64 گیگابایت رم
 • 16هسته با بنچمارک 29329 پردازنده
 • 1.28 ترابایت SSD هارد دیسک
 • 10 ترابایت ترافیک
 • 1 گیگابیت پورت
 • هلند، فرانسه، انگلستان، آلمان، آمریکا، کانادا، سنگاپور، ژاپن و استرالیا لوکیشن
سرور مجازی کلاود رم 96 گیگ SSD والتر
 • 96 گیگابایت رم
 • 24 هسته با بنچمارک 41675 پردازنده
 • 1.6 ترابایت SSD هارد دیسک
 • 15 ترابایت ترافیک
 • 1 گیگابیت پورت
 • هلند، فرانسه، انگلستان، آلمان، آمریکا، کانادا، سنگاپور، ژاپن و استرالیا لوکیشن
سرور مجازی کلاود رم 1 گیگ NVMe والتر
 • 1 گیگابایت رم
 • 1 هسته با بنچمارک 6375 پردازنده
 • 32 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 1 ترابایت ترافیک
 • 1 گیگابیت پورت
 • آمریکا لوکیشن
سرور مجازی کلاود رم 2 گیگ NVMe والتر
 • 2 گیگابایت رم
 • 1 هسته با بنچمارک 6280 پردازنده
 • 64 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 2 ترابایت ترافیک
 • 1 گیگابیت پورت
 • آمریکا لوکیشن
سرور مجازی کلاود رم 4 گیگ NVMe والتر
 • 4 گیگابایت رم
 • 2 هسته با بنچمارک 11149 پردازنده
 • 128 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 3 ترابایت ترافیک
 • 1 گیگابیت پورت
 • آمریکا لوکیشن
سرور مجازی کلاود رم 8 گیگ NVMe والتر
 • 8 گیگابایت رم
 • 3 هسته با بنچمارک 15390 پردازنده
 • 256 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 4 ترابایت ترافیک
 • 1 گیگابیت پورت
 • آمریکا لوکیشن
سرور مجازی کلاود رم 16 گیگ NVMe والتر
 • 16 گیگابایت رم
 • 4 هسته با بنچمارک 18901 پردازنده
 • 384 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 5 ترابایت ترافیک
 • 1 گیگابیت پورت
 • آمریکا لوکیشن
سرور مجازی کلاود رم 32 گیگ NVMe والتر
 • 32 گیگابایت رم
 • 8 هسته با بنچمارک 23405 پردازنده
 • 512 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 6 ترابایت ترافیک
 • 1 گیگابیت پورت
 • آمریکا لوکیشن
سرور مجازی کلاود رم 48 گیگ NVMe والتر
 • 48 گیگابایت رم
 • 12 هسته با بنچمارک 25198 پردازنده
 • 768 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 8 ترابایت ترافیک
 • 1 گیگابیت پورت
 • آمریکا لوکیشن