سرور مجازی فرانسه

سرور 512 فرانسه
 • 512 مگابایت حافظه رم
 • 15 گیگابایت فضای دیسک (هارد)
 • 1 هسته با فرکانس 3000 مگاهرتز پردازنده
 • 1 گیگابیت پهنای باند
 • نامحدود ترافیک
 • 1 عدد آیپی اختصاصی
سرور 1024 فرانسه
 • 1 گیگابایت حافظه رم
 • 30 گیگابایت فضای دیسک (هارد)
 • 1 هسته با فرکانس 3000 مگاهرتز پردازنده
 • 1 گیگابیت پهنای باند
 • نامحدود ترافیک
 • 1 عدد آیپی اختصاصی
سرور 2048 فرانسه
 • 2 گیگابایت حافظه رم
 • 50 گیگابایت فضای دیسک (هارد)
 • 1 هسته با فرکانس 3000 مگاهرتز پردازنده
 • 1 گیگابیت پهنای باند
 • نامحدود ترافیک
 • 1 عدد آیپی اختصاصی
سرور 3072 فرانسه
 • 3 گیگابایت حافظه رم
 • 70 گیگابایت فضای دیسک (هارد)
 • 1 هسته با فرکانس 3000 مگاهرتز پردازنده
 • 1 گیگابیت پهنای باند
 • نامحدود ترافیک
 • 1 عدد آیپی اختصاصی
سرور 4096 فرانسه
 • 4 گیگابایت حافظه رم
 • 90 گیگابایت فضای دیسک (هارد)
 • 2 هسته با فرکانس 6000 مگاهرتز پردازنده
 • 1 گیگابیت پهنای باند
 • نامحدود ترافیک
 • 1 عدد آیپی اختصاصی
سرور 6144 فرانسه
 • 6 گیگابایت حافظه رم
 • 110 گیگابایت فضای دیسک (هارد)
 • 2 هسته با فرکانس 6000 مگاهرتز پردازنده
 • 1 گیگابیت پهنای باند
 • نامحدود ترافیک
 • 1 عدد آیپی اختصاصی
سرور 8192 فرانسه
 • 8 گیگابایت حافظه رم
 • 130 گیگابایت فضای دیسک (هارد)
 • 2 هسته با فرکانس 6000 مگاهرتز پردازنده
 • 1 گیگابیت پهنای باند
 • نامحدود ترافیک
 • 1 عدد آیپی اختصاصی