سرور اختصاصی LeaseWeb

1x Intel Quad-Core Xeon E3-1230 | قابل تنظیم
 • Intel Quad-Core Xeon E3-1230 مدل سی‌پی‌یو
 • 3.2/3.6 گیگاهرتز فرکانس سی‌پی‌یو
 • 4 هسته‌ی واقعی و 8 هسته‌ی مجازی هسته‌های واقعی و مجازی
 • 16GB DDR3 رم اختصاصی
 • 2x2TB SATA2 هارد اصلی
 • 10 ترابایت ترافیک ماهیانه
 • 0 گیگابایت فضای بکاپ
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • 1 گیگابیت پورت گارانتی شده
 • انواع سیستم عامل‌های لینوکس / ویندوز / مجازی‌ساز سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آیپی
 • هلند لوکیشن
1x Intel Quad-Core Xeon E3-1230v2
 • Intel Quad-Core Xeon E3-1230v2 مدل سی‌پی‌یو
 • 3.3/3.7 گیگاهرتز فرکانس سی‌پی‌یو
 • 4 هسته‌ی واقعی و 8 هسته‌ی مجازی هسته‌های واقعی و مجازی
 • 16GB DDR3 رم اختصاصی
 • 2x2TB SATA2 هارد اصلی
 • 10 ترابایت ترافیک ماهیانه
 • 0 گیگابایت فضای بکاپ
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • 1 گیگابیت پورت گارانتی شده
 • انواع سیستم عامل‌های لینوکس / ویندوز / مجازی‌ساز سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آیپی
 • هلند لوکیشن
1x Intel Quad-Core Xeon E3-1230v2 | قابل تنظیم
 • Intel Quad-Core Xeon E3-1230v2 مدل سی‌پی‌یو
 • 3.3/3.7 گیگاهرتز فرکانس سی‌پی‌یو
 • 4 هسته‌ی واقعی و 8 هسته‌ی مجازی هسته‌های واقعی و مجازی
 • 16GB DDR3 رم اختصاصی
 • 2x2TB SATA2 هارد اصلی
 • 10 ترابایت ترافیک ماهیانه
 • 0 گیگابایت فضای بکاپ
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • 1 گیگابیت پورت گارانتی شده
 • انواع سیستم عامل‌های لینوکس / ویندوز / مجازی‌ساز سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آیپی
 • هلند لوکیشن
2 x Intel Octa-Core Xeon Silver 4110
 • 2 x Intel Octa-Core Xeon Silver 4110 مدل سی‌پی‌یو
 • 2.1/3.0 گیگاهرتز فرکانس سی‌پی‌یو
 • 16 هسته‌ی واقعی و 32 هسته‌ی مجازی هسته‌های واقعی و مجازی
 • 64GB DDR4 رم اختصاصی
 • 4x2TB SATA2 هارد اصلی
 • 10 ترابایت ترافیک ماهیانه
 • 0 گیگابایت فضای بکاپ
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • 1 گیگابیت پورت گارانتی شده
 • انواع سیستم عامل‌های لینوکس / ویندوز / مجازی‌ساز سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آیپی
 • هلند لوکیشن
2 x Intel Octa-Core Xeon Silver 4110 | قابل تنظیم
 • 2 x Intel Octa-Core Xeon Silver 4110 مدل سی‌پی‌یو
 • 2.1/3.0 گیگاهرتز فرکانس سی‌پی‌یو
 • 16 هسته‌ی واقعی و 32 هسته‌ی مجازی هسته‌های واقعی و مجازی
 • 64GB DDR4 رم اختصاصی
 • 4x2TB SATA2 هارد اصلی
 • 10 ترابایت ترافیک ماهیانه
 • 0 گیگابایت فضای بکاپ
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • 1 گیگابیت پورت گارانتی شده
 • انواع سیستم عامل‌های لینوکس / ویندوز / مجازی‌ساز سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آیپی
 • هلند لوکیشن
2x Intel Deca-Core Xeon E5-2630v4
 • 2x Intel Deca-Core Xeon E5-2630v4 مدل سی‌پی‌یو
 • 2.2/3.1 گیگاهرتز فرکانس سی‌پی‌یو
 • 20 هسته‌ی واقعی و 40 هسته‌ی مجازی هسته‌های واقعی و مجازی
 • 128 DDR4 رم اختصاصی
 • 4x1TB SATA2 هارد اصلی
 • 10 ترابایت ترافیک ماهیانه
 • 0 گیگابایت فضای بکاپ
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • 1 گیگابیت پورت گارانتی شده
 • انواع سیستم عامل‌های لینوکس / ویندوز / مجازی‌ساز سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آیپی
 • هلند لوکیشن
2x Intel Deca-Core Xeon E5-2630v4 | قابل تنظیم
 • 2x Intel Deca-Core Xeon E5-2630v4 مدل سی‌پی‌یو
 • 2.2/3.1 گیگاهرتز فرکانس سی‌پی‌یو
 • 20 هسته‌ی واقعی و 40 هسته‌ی مجازی هسته‌های واقعی و مجازی
 • 128 DDR4 رم اختصاصی
 • 4x1TB SATA2 هارد اصلی
 • 10 ترابایت ترافیک ماهیانه
 • 0 گیگابایت فضای بکاپ
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • 1 گیگابیت پورت گارانتی شده
 • انواع سیستم عامل‌های لینوکس / ویندوز / مجازی‌ساز سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آیپی
 • هلند لوکیشن
2x Intel 12-Core Xeon E5-2650v4 (GPU)
 • 2x Intel 12-Core Xeon E5-2650v4 (GPU) مدل سی‌پی‌یو
 • 2.2/2.9 گیگاهرتز فرکانس سی‌پی‌یو
 • 24 هسته‌ی واقعی و 48 هسته‌ی مجازی هسته‌های واقعی و مجازی
 • NVIDIA Geforce GTX 1080Ti مدل جی‌پی‌یو
 • 64GB DDR4 رم اختصاصی
 • 2x480 SSD هارد اصلی
 • 10 ترابایت ترافیک ماهیانه
 • 0 گیگابایت فضای بکاپ
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • 1 گیگابیت پورت گارانتی شده
 • انواع سیستم عامل‌های لینوکس / ویندوز / مجازی‌ساز سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آیپی
 • هلند لوکیشن
2x Intel 12-Core Xeon E5-2650v4 (GPU) | قابل تنظیم
 • 2x Intel 12-Core Xeon E5-2650v4 (GPU) مدل سی‌پی‌یو
 • 2.2/2.9 گیگاهرتز فرکانس سی‌پی‌یو
 • 24 هسته‌ی واقعی و 48 هسته‌ی مجازی هسته‌های واقعی و مجازی
 • NVIDIA Geforce GTX 1080Ti مدل جی‌پی‌یو
 • 64GB DDR4 رم اختصاصی
 • 2x480 SSD هارد اصلی
 • 10 ترابایت ترافیک ماهیانه
 • 0 گیگابایت فضای بکاپ
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • 1 گیگابیت پورت گارانتی شده
 • انواع سیستم عامل‌های لینوکس / ویندوز / مجازی‌ساز سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آیپی
 • هلند لوکیشن