سرور مجازی NVMe فرانسه

سرور رم 512 مگ NVMe فرانسه
 • 512 مگابایت رم
 • 10 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 1 هسته با 3000 مگاهرتز پردازنده
 • 1 گیگابیت پورت
سرور رم 1 گیگ NVMe فرانسه
 • 1 گیگابایت رم
 • 20 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 1 هسته با 3000 مگاهرتز پردازنده
 • 1 گیگابیت پورت
سرور رم 2 گیگ NVMe فرانسه
 • 2 گیگابایت رم
 • 30 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 1 هسته با 3000 مگاهرتز پردازنده
 • 1 گیگابیت پورت
سرور رم 3 گیگ NVMe فرانسه
 • 3 گیگابایت رم
 • 35 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 2 هسته با 6000 مگاهرتز پردازنده
 • 1 گیگابیت پورت
سرور رم 4 گیگ NVMe فرانسه
 • 4 گیگابایت رم
 • 40 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 2 هسته با 6000 مگاهرتز پردازنده
 • 1 گیگابیت پورت
سرور رم 6 گیگ NVMe فرانسه
 • 6 گیگابایت رم
 • 50 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 3 هسته با 9000 مگاهرتز پردازنده
 • 1 گیگابیت پورت
سرور رم 8 گیگ NVMe فرانسه
 • 8 گیگابایت رم
 • 60 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 3 هسته با 9000 مگاهرتز پردازنده
 • 1 گیگابیت پورت
سرور رم 10 گیگ NVMe فرانسه
 • 10 گیگابایت رم
 • 70 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 4 هسته با 12000 مگاهرتز پردازنده
 • 1 گیگابیت پورت
سرور رم 12 گیگ NVMe فرانسه
 • 12 گیگابایت رم
 • 80 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 4 هسته با 12000 مگاهرتز پردازنده
 • 1 گیگابیت پورت
سرور رم 16 گیگ NVMe فرانسه
 • 16 گیگابایت رم
 • 90 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 4 هسته با 12000 مگاهرتز پردازنده
 • 1 گیگابیت پورت